Условия за ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА „СЕРДИКА ВИЖЪН” ЕООД ООД

      OPTIC2N.COM представя дейността на „СЕРДИКА ВИЖЪН” ЕООД - история, фирмена политика, клиентски програми, новини, услуги и др.

      Сайтът предоставя информация за продуктите, предлагани от фирмата, както и възможност за поръчването им онлайн. За да използвате онлайн магазина, е необходимо да се регистрирате като потребител и да попълните необходимите данни.

      Условията за поръчка и цените за доставка на продуктите са указани в сайта и са въпрос на личен избор на клиента.

      Настоящите Общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта. Всеки един посетител приема да ги спазва, разбира и е съгласен, че по всяко време можем да ги променим без предизвестие.

УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ OPTIC2N.COM:

 • възможност за електронна търговия за партньори и клиенти
 • информация за офисите и магазините на „Сердика Вижън” ЕООД
 • информация за продукти и услуги, предлагани от „Сердика Вижън” ЕООД
 • абонамент за получаване на новини и промоционални оферти по електронната поща на дали съгласието си потребители на сайта

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

      Материалите и услугите в OPTIC2N.COM са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на „Сердика Вижън” ЕООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти. Също така, „Сердика Вижън” ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този сайт.

      ”Сердика Вижън” ЕООД има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като OPTIC2N.COM не поема задължението да ги актуализира. Част от информацията, публикувана в този сайт, е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и/или не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти или чрез предоставяните в сайта услуги за обратна връзка.

      ”Сердика Вижън” ЕООД , неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта OPTIC2N.COM.

      В случай, че вследствие на използването на този сайт или материали от него от ваша страна се стигне до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка, оборудване или информация, протребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ В САЙТА:

      Поръчването на определена стока става след потвърдена регистрация на потребител. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор в смисъла на ЗЗД клиента и „Сердика Вижън” ЕООД, в съответствие с описаните в настоящия документ Условия за ползване и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

      Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва „Сердика Вижън” ЕООД със задължението за изпълнение на доставката.

 • поръчки могат да се правят за артикули, които са в актуалната продуктова гама на фирмата, разрешени са за поръчване през сайта /софтуеърно, чрез активирана възможност за добавяне към поръчката/ и са налични в централната складова база или в магазинната мрежа на Оптик 2Н
 • указаната цена на всеки отделен продукт е с включен ДДС и са валидни единствено и само за интернет магазина на "Сердика Вижън" ЕООД.
 • след получаване на поръчката, се извършва проверка за валидността на данните от регистрацията и адреса за доставка, както и потвърждаване на техническите параметри
 • при подаване на поръчка, клиентът задължително посочва желаният начин за установяване на обратна връзка, в противен случай след приемане на заявката получава имейл за потвърждение
 • клиентът посочва основните параметри и количество на желания продукт, съгласно предоставената в сайта информация и възможности за избор, както и данни за издаване на фактурата
 • в случай, че не са подадени данни за фактура на юридическо лице, тя ще бъде издадена на името на регистрирания потребител
 • поръчка на промоционални пакети- следва да се избере желания пакет, кликвайки на поръчай пакета. За въвеждането на характеристиките на контактните лещи- диоптри, кривина, диаметър, цилиндър, цвят, според изискването на модела на всеки артикул, се кликва на бутона добавете, като преди това е отметнато настройка на характеристиките. Следва да се въведат характеристиките, като след въвеждането им на даден артикул се запомнят с бутона обнови характеристиките. По този начин вече може да се премине към поръчка на пакета, кликвайки на бутона корекция.

ПЛАЩАНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ

Възможностите за плащане са:

 • по банков път
 • чрез банкови карти, регистрирани в ePay.bg
 • чрез дебитна или кредитна карта
 • чрез наложен платеж при доставка от куриерска фирма /плащане на куриера при доставка на поръчката/

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА:

 • доставка на заявените продукти се извършва след уточняване начина на плащане
 • при избор за плащане по банков път, доставката се извършва до 3 работни дни след потвърждаване на плащането
 • при наложен платеж с доставка от куриер таксата е за сметка на клиента
 • в зависимост от формираната цена има възможност доставката да е безплатна
 • най-актуална информация за цената и условията на доставка можете да получите на страницата точно преди потвърждаване на поръчката
 • клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката
 • всяка поръчка със стойност над 60лв., включително е с безплатна доставка, останалите се заплащат по 6лв.

ОТГОВОРНОСТИ ПРИ ДОСТАВКА НА СТОКА

      Ако клиентът не осигури достъп за предаване на стоката на посочения адрес и не спази условията за доставка, "Сердика Вижън" ЕООД се освобождава от задължение да изпълни заявената поръчка и доставка.

     "Сердика Вижън" ЕООД не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, особено в случаите на единични бройки. При липса на наличности, на клиента се предоставя възможност за изчакване на нова доставка или получава предложение за алтернативни артикули. В случаите, когато няма  възможност да бъде  осигурен желания артикул, клиентът се уведомява чрез e-mail.

ГАРАНЦИЯ  И РЕКЛАМАЦИИ

Независимо дали производителят е предоставил гаранция, имате право на рекламация в следните случаи:

 • констатирани липси в окомплектовката след оглед на място при получаване на доставката
 • видими транспортни дефекти след оглед на място при получаване на доставката
 • видимо несъответствие  в модела на поръчаната стока след оглед на място при получаване на доставката
 • видимо несъответствие в търговската марка. след оглед на място при получаване на доставката

Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

      След заплащане и получаване на продуктите имате право да се откажете от тях и да искате връщането им и възстановяване на платената сума в следните случаи:

 • ако при употреба продуктът има съществен дефект и/или проблеми, които не са могли да бъдат установени при обикновен оглед
 • ако е налице несъответствие в модела на  фабричната опаковка и разопакования продукт

      В срок от 24 часа от получаването на стоката, ако са налице случаите в горните две точки, имате право да предявите претенции по възстановяване на сумата и връщане на закупения продукт.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

      Извън изброените по-горе случаи  клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В случай на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

ДРУГИ УСЛОВИЯ ПРИ ДОСТАВКА НА СТОКА

      Ако клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в регламентирания срок, поръчката се счита за невалидна и "Сердика Вижън" ЕООД се освобождава от задължението да извърши доставката.

      В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след като не е бил намерен на посочения адрес, той поема за своя сметка разходите по новата доставка.

      Разходите по транспорта се заплащат при получаване на стоката.

      Ако трето лице се ангажира с получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, се задължава да заплати формираната цена за стоката и доставката. Желателно е в тези случаи потребителят предварително да е подал данни на лицето за контакт, както и да го е запознал с условията за доставка.

ОГРАНИЧЕНИЯ

      Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите му с изключение на ограниченията, описани в настоящите Общи условия и други общовалидни ограничения.

      Авторските права за публикуваните материали в сайта са собственост на "Сердика Вижън" ЕООД и никаква част от тях не може да бъде копирана, публикувана или цитирана без изричното разрешение на "Сердика Вижън" ЕООД освен в случаите, когато това става изключително за лично ползване в смисъла на Закона за авторското право и сродните му права .

      Ако регистирани потребители или случайни посетители на сайта го претоварват с фиктивни заявки или по какъвто и да било друг начин, "Сердика Вижън" ЕООД си запазва правото да налага рестрикции за достъп до сайта и по IP адреси, както и да предявява искове за нанесени щети от неправомерно ползване.

      Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

      "Сердика Вижън" ЕООД гарантира пълна конфиденциалност на личните данни. Единствено статистически извадки и обобщения ще бъдат използвани при рекламни и промоционални кампании. Личната информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ няма да бъде публикувана никъде в прав текст, освен ако той изрично не е разрешил.

      Личната информация, използвана от OPTIC2N.COM не се продава, предава или по какъвто и да било начин споделя с трети страни и е изцяло съобразена със Закона за защита на личните данни и цялото българско законодателство.