Как да се грижим за очилата си

Най-важното – полагайте грижи, за да Ви служат дълго!-Поставяне/сваляне на очилата.
Хванете ги за двете дръжки, след което ги поставете или свалете, прилагайки еднакво усилие върху двете дръжки. 
Свалянето или поставянето им с една ръка може да причини повреждане на рамката или части от нея.


-Очилата винаги  трябва да се поставят с лещите в посока нагоре.
Препоръчително е винаги да използвате калъфа,придружаващ рамката. В противен случай корекционните лещи
могат да се надраскат или да се увредят покритията на стъклото.
Сподели: